www.vvnieminen.net                                   Kotipaikka Sastamala

Veijo Nieminen 050 3631 882                      Tilinro FI02 5146 0920 0008 86

Veijo.nieminen(at)gmail.com                        Y- 1329752-8

YRITYKSEN ARVOT

Laskenta- ja tilipalvelu V.V.Nieminen toimii kristilliseltä arvopohjalta. Yrityksessämme se tarkoittaa pyrkimystä noudattaa Raamatussa mainitun Jeesuksen antamia yksinkertaisia elämänohjeita myöskin yritystoiminnassamme.

Pari esimerkkiä:

Suhtautuminen verottajaan:  Annetaan keisarille (= verottajalle) mikä keisarille kuuluu…

Suhtautuminen asiakkaisiin ja muihinkin ihmisiin: Mitä tahdot ihmisten tekevän itsellesi, tee samoin heille… ja rakasta lähimmäistäsi kuten itseäsi…